İki Ara Yüzlü Kalıp (Stack Mold)

Birden fazla kalıbın art arda eklenmesiyle oluşan birkaç kalıbın işlevini tek gövdede barındıran ve tek enjeksiyon makinesiyle çalışan kalıplara stack kalıplar denir.
Stack Kalıplar normal kalıplara göre daha verimli, üretim kapasitesi daha yüksek birim ürün maliyeti daha düşük ve üretim maliyetleri açısından daha tasarruflu kalıplardır. Stack kalıplarımız daha düşük tonajlı makineler ile size daha fazla ürün üretme imkanını düşük maliyet ile sağlayacaktır. Profesyonel ekibimiz size çok daha fazlasını sunacaktır.

İki Ara Yüzlü Kalıp (Stack Mold) 1İki Ara Yüzlü Kalıp (Stack Mold) 2