Ürün Analizleri

AYB kalıp olarak biz analiz sonuçlarını oluşturmadan kalıp üretimimizi başlatmamaktayız. Analiz süreci olmayan kalıp üretimlerinde karşınıza hangi sorunların çıkacağını bilemezsiniz. Plastik endüstrisinde bulunan tüm analizleri yapmaktayız.
-Plastik dolum analizi

-Kalıp birleşim çizgi analizi

-Gazlanma veya yanık analizleri

-Plastik akış analizi

-Parçanın kalıptan çıkma analizleri

- Çöküntü analizleri

-Çarpılma analizleri

-Çatlama analizleri
Yanı sıra;
Statik analizler Dinamik analizler Top Load analizleri Maliyet analizi Üretim analizleri
İsteğe bağlı olarak tarafımızca yapılmakta ve analiz sonuçlarını raporlayarak sunmaktayız. AYB kalıp olarak biz üretim aşamalarını şansa bırakmayıp bilimsel veriler doğrultusunda yapıyoruz.

Ürün Analizleri 1Ürün Analizleri 2

Risk düşürüp performans arttıran kalıplar.